JSA wykryje prace magisterskie pisane z użyciem sztucznej inteligencji

W ciągu ostatnich lat, narzędzia takie jak ChatGPT zrewolucjonizowały sposób, w jaki można tworzyć i edytować treści tekstowe. Pozwala to na łatwiejsze i szybsze generowanie szerokiego zakresu tekstów, od e-maili po skomplikowane prace naukowe. Jednak z tą rewolucją technologiczną pojawiła się również nowa płaszczyzna wyzwań dla świata akademickiego – jak rozróżnić prace napisane przez studentów od tych generowanych przez sztuczną inteligencję?

Czy sztuczna inteligencja pisze prace za studentów?

Rozwój narzędzi do automatycznego generowania tekstu otwiera nowe możliwości zarówno dla nauki, jak i oszustw. ChatGPT, z jego zdolnością do kreowania spójnych i gramatycznie poprawnych tekstów, może być silna pokusą dla studentów, którzy mogą być skłonni użyć go do szybkiego pisania prac dyplomowych. To stwarza poważne wyzwanie dla promotorów, którzy muszą teraz rozważać nie tylko tradycyjne formy plagiatu, ale również wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracach swoich studentów.

Jak JSA wykrywa wykorzystanie sztucznej inteligencji?

JSA, stając naprzeciw tym wyzwaniom, zaimplementowało nową technologię detekcji tekstu generowanego przez AI. Metoda ta opiera się na analizie sekwencji i regularności w tekście. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi, JSA jest w stanie rozpoznać charakterystyczne wzorce generowania tekstu przez sztuczną inteligencję, co pozwala na wychwycenie prac, które mogłyby być częściowo lub całkowicie stworzone przez narzędzia typu ChatGPT.

JSA – Podstawowe statystyki i znaczenie

Od swojego wprowadzenia, JSA stanowi kluczowe narzędzie w polskim systemie edukacji wyższej, umożliwiając dokładną analizę prac dyplomowych pod kątem plagiatu. Narzędzie to zostało przyjęte z entuzjazmem przez akademicką społeczność, co odzwierciedlają imponujące liczby – ponad 400 instytucji korzysta z systemu, a liczba przeskanowanych prac przekroczyła już 1,5 miliona. Skuteczność tego systemu manifestuje się również przez ilość wykrytych i zablokowanych potencjalnych plagiatów, co bezsprzecznie wpłynęło na podniesienie standardów oryginalności i rzetelności prac naukowych.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów

W obliczu nowych wyzwań, ważne jest, aby studenci mieli dostęp do wsparcia pisaniu swoich prac magisterskich i licencjackich, spełniających najwyższe standardy akademickie. Profesjonalne usługi świadczone przez serwisy oferujące pomoc w pisaniu prac magisterskich mogą pomóc studentom w ich pracy nad praca dyplomową. Ważne jest jednak aby, nie wykorzystywały przy tym narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Dlatego warto o to pytać przed podjęciem współpracy lub poszukać informacji na ten temat w sieci.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny