Pisanie prac licencjackich i magisterskich Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo narodowe jako kierunek studiów powstał w odpowiedzi na skomplikowaną sytuację polityczną, z jaką mamy do czynienia we współczesnym świecie. Studia to także odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów z wiedzą i praktycznym przygotowaniem z zakresu porządku publicznego raz bezpieczeństwa państwa. Na tym kierunku, aby go ukończyć, wymagane jest pisanie prac licencjackich i magisterskich związanych z przedmiotem studiów.

Bezpieczeństwo narodowe. Co to za studia?

Celem studiów na kierunku „Bezpieczeństwo Narodowe”  jest przygotowanie przyszłych absolwentów do pełnienia różnych funkcji kierowniczych oraz administracyjnych, niezbędnych w życiu społecznym, politycznym oraz gospodarczym państwa. Studia szczególny nacisk kładą na aspekty bezpieczeństwa narodowego i związane z integracją europejską oraz coraz bardziej nasilających się procesów globalizacji.

Wybór specjalizacji na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Studia z zakresu bezpieczeństwa narodowego są bardzo ciekawe, zwłaszcza dla tych osób, które żywo interesują się tą tematyką i z nią wieżą swoją przyszłą karierę zawodową. Takie sposoby mogą liczyć na wciąż poszerzająca się liczbę specjalizacji. Na chwilę obecną, w zależności od uczelni dostępne są następujące specjalizacje z zakresu bezpieczeństwa narodowego:

 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo globalne i regionalne
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Obsługa pasażerów w transporcie lotniczym
 • bezpieczeństwo informacyjne
 • ochrona ludności i infrastruktury
 • analiza danych w bezpieczeństwie
 • bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • zarządzanie systemami reagowania kryzysowego
 • Zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo narodowe. Przykłady tematów prac licencjackich i magisterskich

Wybór tematu pracy licencjackiej i magisterskiej z zakresu bezpieczeństwa narodowego, a w dodatku w zawężeniu do konkretnej specjalizacji nie należy do prostych. Wiemy, że najtrudniej jest znaleźć ciekawy temat. Prace magisterskie z bezpieczeństwa narodowego poruszają często tematy związane z zarządzaniem kryzysowym, tak na poziomie ogólnokrajowym, jak lokalnym, np. na poziomie powiatu. Często pojawia się w nich także motyw cyberbezpieczeństwa  i różnych form terroryzmu. Zwłaszcza ostatnie dwa zagadnienia wydają się ciekawe, ale również łatwe w napisaniu. Oczywiście są bardzo ciekawe, nie mniej pisanie prac magisterskich i licencjackich z bezpieczeństwa narodowego nigdy nie jest łatwe. Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych i na czasie, przykładowych tematów prac magisterskich i licencjackich z zakresu bezpieczeństwa narodowego:

 • Rola i miejsce NATO w systemie gwarancji międzynarodowego bezpieczeństwa
 • Terroryzm zagrożeniem dla międzynarodowego bezpieczeństwa
 • Odczuwanie bezpieczeństwa przez mieszkańców gminy X w funkcji społecznego postrzegania Policji
 • Postęp technologiczny i jego wpływ na pracę policji
 • Struktura i funkcjonowanie polskiego wywiadu i kontrwywiadu
 • Udział Wojska Polskiego w misjach stabilizacyjnych. Wpływ na bezpieczeństwo państwa na przykładzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie.

Życzymy powodzenia !

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny