Pisanie prac licencjackich i magisterskich z Administracji

Administracja jako kierunek studiów od lat cieszy się olbrzymią popularnością wśród kandydatów na studia. Jest to kierunek, który pozwala na rozwój interdyscyplinarny, co jest dużym atutem przy późniejszym szukaniu zatrudnienia. Kulminacyjnym punktem studiów jest pisanie prac magisterskich i licencjackich z Administracji, co nie jest zadaniem prostym. Jednak ukończenie tego kierunku z dobrym wynikiem gwarantuje ciekawą i udaną karierę zawodową.

Co dają studia na kierunku Administracja

Osoby, które zdecydują się studiować Administrację, otrzymują gruntowne wykształcenie z zakresu kilku dziedzin nauki. Każdy absolwent Administracji opuszcza mury uczelni wyposażony w szeroką wiedzę z zakresu prawa i socjologi, finansów oraz zarządzania. Po napisaniu pracy magisterskiej, a następnie po jej obronie, absolwent tego kierunku może liczyć wspaniałą karierę w wielu instytucjach państwowych, a także dużych międzynarodowych firmach.

Popularne specjalności na kierunku Administracja

Na studiach na kierunku Administracja bynajmniej nie wieje nudą. Studenci mają do wyboru kilka bardzo atrakcyjnych oraz nie najłatwiejszych do nauki specjalizacji: 

 • administracja publiczna
 • administracja europejska
 • administracja w biznesie
 • administracja w ochronie zdrowia
 • administracja skarbowa
 • administracja danych osobowych
 • administracja samorządowa
 • administracja wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • zarządzanie kryzysowe w administracji
 • administracja i finanse samorządowe
 • administracja w pomocy społecznej
 • mediacje w administracji

Przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich z Administracji.

Praca magisterska z Administracji to poważne wyzwanie. Aby napisać porządną pracę trzeba poświecić dużo czasu i energii. Jednak pisanie prac magisterskich, ze wszystkich kierunków, nie tylko z Administracji, zaczyna się od pomysłu.

Tematy prac licencjackich i magisterskich z Administracji często podrzucają same uczelnie lub promotorzy, jednak nie zawsze tak jest. Dla tych wszystkich, którzy poszukują ciekawych pomysłów, poniżej przedstawiamy kilka ciekawych tematów z zakresu Administracji: 

 • Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Rola i zadania administracji publicznej w odniesieniu do ochrony zdrowia publicznego
 • Samorząd terytorialny w II i III Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zadania i organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce
 • Wsparcie rodziny w przemocy domowej na przykładzie samorządu gminnego
 • Administrowanie zakładem opieki zdrowotnej
 • Finanse samorządu lokalnego
 • Organizacja współpracy zespołu interdyscyplinarnego z pracownikami ośrodka pomocy społecznej na przykładzie Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Podział prawny i geodezyjny nieruchomości.

Pamiętaj, aby jak najszybciej wybrać temat i promotora. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę. Jeżeli tak zrobisz, może zabraknąć ci czasu na pisanie pracy. Trzeba pamiętać, że pisanie prac z Administracji to nie najłatwiejsze zadanie. Jeżeli uznasz, że potrzebujesz pomocy w pisaniu pracy magisterskiej, możesz skorzystać z oferty Centrum Opracowań Naukowych. To jeden z największych i najbardziej znanych serwisów oferujących pomoc w pisaniu prac licencjackich i magisterskich.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny