Pisanie prac z pielęgniarstwa. Zobacz jak pisać prace licencjackie i magisterskie na tym kierunku

Pielęgniarstwo to kierunek studiów, który stanowczo nie jest dla każdego. Studia na tym kierunku są wymagające i wyjątkowo angażujące. Można powiedzieć, że to interdyscyplinarne studia, a trakcie których studenci zdobywają wiedzę z medycyny, farmakologii, psychologii, socjologii i wielu innych. Jeżeli jednak pielęgniarstwo jest Twoją pasją to te studia są dla Ciebie.

Dla kogo studia na kierunku pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo jako kierunek studiów jest bardzo specyficzny. Wynika to ze specyfiki zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Nim zaczniesz wykonywać ten zawód trzeba zdobyć szeroką wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki, nie tylko medycyny. Dodatkowo, warto aby osoba kończąca studia pielęgniarskie, powinna posiadać również pewne przymioty charakteru, takie jak: empatia, opiekuńczość, chęć oddania innym, pogodne usposobienia, ale przede wszystkim powinny być to osoby o bardzo silnej psychice. Zwłaszcza ta ostatnia cecha jest ważna, ponieważ w pracy pielęgniarki zdarzają się różne, bardzo ciężkie, sytuacje.

Studia z pielęgniarstwa to studia dwustopniowe, ale istnieją również studia podyplomowe. Dzięki temu, studia te można rozpocząć w dogodnym momencie i w dogodnym dla siebie trybie. Trudy związane ze studiowaniem pielęgniarstwa wynagradza fakt, że po ukończeniu studiów mogą liczyć na stabilne zatrudnienie, z nienajgorszym wynagrodzeniem.

O czym pisać prace z pielęgniarstwa

Jak już wspomnieliśmy, studia pielęgniarskie wymagają od studenta dużego zaangażowanie. Wykładowcy, starają się przekazać jak najwięcej wiedzy, jednak student pielęgniarstwa i tak dużą jej część musi zdobywać samodzielnie. Z czego jest pieczołowicie rozliczany, za pomocą prac pisemnych. Studenci pielęgniarstwa, w trakcie trwania nauki, muszą napisać niezliczone ilości prac zaliczeniowych. Dodatkowo dochodzi stres związany z pisaniem prac licencjackich i magisterskich, a także podyplomowych z pielęgniarstwa, na zakończenie każdego poziomu studiów.

Wykładowcy i promotorzy, bardzo często dają wolną rękę w wyborze tematu, zwłaszcza w przypadku pisania prac dyplomowych z pielęgniarstwa. Pozwala to na sprawdzenie, czym tak naprawdę interesuje się student. Sam temat pracy magisterskiej z pielęgniarstwa może być ważną wskazówką, dla przyszłego pracodawcy.

Częstym problemem jest wybór tematu. Z pomocą przychodzi tu mnogość specjalizacji. Pielęgniarstwo, jak niemal wszystkie studia, oferują kształcenie w wielu ciekawych specjalizacjach, oto niektóre z nich:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Ratownictwo medyczne .

Warto wybrać taki temat, który jest związany ze specjalizacją, zgodną z naszymi zainteresowaniami oraz w której chcemy pracować po ukończeniu studiów. Pisanie prac z pielęgniarstwa, zwłaszcza w pracy magisterskiej, to także narzędzia badawcze. Główne narzędzia badawcze w pielęgniarstwie to:

 • Dokumentoskopia
 • Eksperyment
 • Studium przypadku
 • Sondaż diagnostyczny
 • Szacowanie

Do każdego tematu mogą pasować inne narzędzia badawcze. Najlepiej wybrać taki temat, do którego będą pasowały narzędzia, którymi będziemy potrafili się posłużyć i nie sprawią nam problemów technicznych (np. brak dostępu do laboratorium lub dokumentacji).

Przykładowe tematy prac magisterskich i licencjackich z pielęgniarstwa

Dla osób, które szukają natchnienia, poniżej przedstawiamy kilka co ciekawszych, przykładowych tematów. Mamy nadzieję, że to ułatwi wam pisanie waszych własnych prac z pielęgniarstwa:

 • Opieka pielęgniarskanad noworodkiem z żółtaczką fizjologiczną.
 • Udział pielęgniarki rodzinnej w procesie pielęgnowania osób chorych na chorobę Alzheimera
 • Alternatywa porodu domowego w opinii kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży oraz kobiet po przebytym porodzie domowym.
 • Specyfika choroby zatorowo- zakrzepowej.
 • Analiza sytuacji zdrowotnej osób w starszym wieku w domu pomocy społecznej
 • Częstość występowania nadciśnienia tętniczego u pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Porównanie parametrów klinicznych
 • Motywacja do pracy pielęgniarek na przykładzie wybranego ZOZ
 • Medyczne i społeczne wymiary aborcji.

Można śmiało powiedzieć, że pielęgniarstwo jest sztuką. Ponieważ nie lada sztuką jest profesjonalne prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz samego procesu pielęgnowania osób, które najczęściej same sobie nie są w stanie pomóc. Jeżeli jesteś osobą cierpliwą, nie boisz się ciężkiej pracy, i myślisz o zostanie pielęgniarką lub pielęgniarzem, to studia pielęgniarskie są dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny