Plan prac licencjackiej. Instrukcja na przykładzie Krok po kroku

Mogłoby się wydawać, że napisać plan pracy licencjackiej nie jest trudno. Niestety są to jedynie pozory. Trzeba pamiętać, że plan pracy dyplomowej, takiej jak praca licencjacka to coś więcej niż lista punktów z nazwami rozdziałów naszej przyszłej pracy licencjackiej. Wielu studentów popełnia błąd i nie przykłada dużej wagi do tej części pracy licencjackiej. Przygotowanie planu pracy traktują jak przygotowanie zwykłego spisu treści, i nie przykładają się do niego. Często tworzą go „z głowy” w oparciu o nieuporządkowane materiały. Skutkiem tego jest chaotyczny plan pracy, który nie uwzględnia tego co najważniejsze. Taki plan pracy tylko utrudni napisanie pracy licencjackiej. zamiast go ułatwić. Poniżej omówimy przykładowy plan pracy. Omówimy jak stworzyć spis treści aby ułatwiaj, a nie utrudniał pisanie pracy licencjackiej. Nauczysz się tego jak powinien wyglądać prawidłowy konspekt pracy dyplomowej i na co zwracać uwagę. Zaczynamy.

Spis Treści

Zastanów się co jest celem Twojej pracy licencjackiej

Każda praca dyplomowa jest pisana w jakimś celu, a przynajmniej tak powinno być. Najczęściej cel pracy licencjackiej to analiza i proponowaniu usprawnień lub przedstawienie wyników badań i wyciągnięcie z nich wniosków. Jednym z najlepszych sposobów na to aby napisać dobry plan pracy jest postawienie się w roli czytelnika. Musisz się zastanowić jaką wiedzę musisz przekazać czytelnikowi na początku swojej pracy, aby był w stanie zrozumieć jej dalsze rozdziały. Zastosuj zasadę tzw. lejka informacji czyli „od ogółu do szczegółu”. Jeżeli temat twojej pracy licencjackiej to np. ” Bitwa warszawska 1920 r. ” to najpierw opisujesz sytuacje polityczną i militarną przed bitwą, następnie opisujesz przebieg działań militarnych a na końcu skutki bitwy. My natomiast stworzymy przykładowy plan pracy dla pracy licencjackiej na temat: „Analiza stanu komunikacji miejskiej i przestawienie planu usprawnień na przykładzie miast X” .

Określ ile stron ma mieć Twoja praca licencjacka

Przeciętna praca licencjacka powinna mieć od 30 do 70 stron. Dokładna ilość stron ustalisz, jaka powinna mieć Twoja praca licencjacka znajduje się w dokumencie „Zasady pisania prac i obrony prac dyplomowych”, który znajdziesz na stronie swojej uczelni. Warto również skonsultować to zagadnienie ze swoim promotorem, często zdarza się, że promotorzy mają swoje wymagania, całkowicie inne niż oficjalne wytyczne uczelni. Ilość stron to bardzo ważne zagadnienie. Ilość stron znacząco ogranicza ilość zagadnień jakie możesz poruszyć w swojej pracy dyplomowej.

Wynika to faktu, że każdy rozdział oraz każdy podrozdział musi mieć określona liczbę stron. I tak zakłada się, że jeden rozdział pracy licencjackiej powinien mieć od 14-20 stron i powinien składać się 3 -4 podrozdziałów. Każdy z podrozdziałów powinien mieć 4-5 stron. Te wymogi powodują pewne ograniczenia, zarówno w stosunku do całej pracy, jak i samego planu pracy. W danej ilości stron można zmieścić tylko niektóre zagadnienia związane z Twoja praca licencjacką . Twoim zadaniem jest tak stworzyć konspekt pracy, aby zawierał wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z tematem Twojej pracy licencjackiej.

Dokonaj analizy tematu pracy i dokonaj podziału na główne rozdziały

Pierwszym krokiem do stworzenia planu pracy jest opisaniem go za pomocą słów kluczy. Słowa klucze wyznaczają najważniejsze zagadnienia i definiują tematy poszczególnych rozdziałów. Opisanie tematu pracy licencjackiej za pomocą słów kluczowych bardzo ułatwia przygotowanie planu pracy. W przypadku naszego tematu: „Analiza stanu komunikacji miejskiej i przestawienie usprawnień na przykładzie miast X” , słowa kluczowe to „transport:, „komunikacja miejska”, „usprawnienia w komunikacji”. Na podstawie tych słów kluczowych możesz stworzyć adekwatne tytuły rozdziałów. Nasza propozycja do naszego przykładowego spisu treści pracy licencjackiej :

  • Rozdział I. Pojęcie i istota transportu
  • Specyfika komunikacji miejskiej
  • Funkcjonowanie i usprawnienia j komunikacji miejskiej w mieście X .

Aby tytuły rozdziałów brzmiały lepiej i głębiej odzwierciedlały ich treść, słowa kluczowe można połączyć ze słowami opisującymi, które od razu mówią jakie informacje w danym rozdziale się znajdują. Do takich słów należą między innymi: definicja, charakterystyka, teoria, podstawy, pojęcie, analiza, znaczenie . Dodatkowym plusem, stanowiącym, że warto korzystać z tych słów jest fakty, że promotorzy bardzo lubią gdy studenci ich używają.

Sprawdź dostępność literatury do każdego z rozdziałów

Gdy już masz rozpisane główne rozdziały możesz zacząć myśleć o podzieleniu ich na podrozdziały. Oczywiście nie należy tego robić pochopnie i bez zastanowienia. Podziały rozdziałów na podrozdziały należy zapoznać się z literatura , związaną z tematem Twojej pracy licencjackiej. Literatura szukaj pod słowa klucze, szukanie literatury pod kątem tematu pracy licencjackiej jako całości, mija się z celem. Najprawdopodobniej znajdziesz dużo materiałów związanych z tematem pracy, ale mogą nie być powiązane z tytułami rozdziałów. Dlatego szukając literatury przedmiotu, skup się na każdym z rozdziałów oddzielnie. Traktując każdy rozdział z osobna jakby to był temat oddzielnej pracy, Twoje poszukiwania będą o wiele bardziej precyzyjne, a dzięki temu i bardziej efektywne. Dla przykładu:

  • jeżeli temat rozdziału pracy licencjackiej to „Pojęcie i istota transport” to wiadomo, że musisz szukać materiałów poruszających tematykę podstaw transportu, a nie ogólnie o transporcie jako takim.
  • gdy tematem kolejnego rozdziału pracy będzie ” Istota funkcjonowania komunikacji miejskiej” to nie szukaj informacji o transporcie publicznym jako takim, ale materiałów ściśle powiązanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Jeżeli skupisz się na transporcie publicznym znajdziesz wszystko co potrzebujesz, plus setki zbędnych pozycji, których przejrzenie zajmie dużo czasu, a duża część tej pracy pójdzie na marne.
  • temat trzeciego rozdziału pracy licencjackiej, który służy nam za przykład to „Funkcjonowanie i usprawnienia j komunikacji miejskiej w mieście X”. W tym przypadku skup się na materiałach urzędowych, analizy i raporty to Twój najlepszy przyjaciel. Będą one stanowiły trzon Twojego rozdziału badawczego. Jeżeli nie możesz takich materiałów pobrać ze strony internetowej, to złóż wniosek o dostęp do nich w trybie informacji publicznej, do odpowiedniego urzędu.

Zbierając materiały do swojej pracy licencjackiej pamiętaj o zachowaniu porządku w nim. od samego początku rób notatki gdzie co masz i którego rozdziału pracy dotyczy dana materiał. Twórz od razu bibliografię i zapisuj strony i autorów. Później przy pisanie pracy pójdzie o sprawniej. Uporządkowane materiały mają również taką zaletę, nie tracisz czasu na poszukiwanie danej informacji. Po prostu wiesz gdzie co masz i tylko sięgasz po tę czy inną informację, której akurat potrzebujesz.

Podziel rozdziały na podrozdziały

Jak wiadomo podział pracy na rozdziały to za mało. Gdy już to zrobisz nadchodzi czas na krok drugi, czyli podział rozdziałów na podrozdziały. Podrozdziały czytelnikowi o szczegółowej treści i informacjach znajdujących się każdym rozdziale. Ale jak dokonać takiego podziału? Przede wszystkim musisz pamiętać o tym już na poziomie poszukiwania materiałów do każdego rozdziału pracy. Zwróć uwagę na to jakie zagadnienia poruszane są w materiałach i jaki są tytuły rozdziałów i podrozdziałów w książkach, które przeglądasz. Potraktuj je jako podstawę do stworzenia własnego planu podrozdziałów. Wyrzuć wszystko co jest zbędne i nie mieści się w koncepcji Twojej pracy licencjackiej. Natomiast wszystkie te, które się powielają i niewiele różnią zawartością, połącz w jeden.

Oto w jaki sposób podzieliśmy spis treści pracy licencjackiej służącej nam za przykład:

Temat: „Analiza stanu komunikacji miejskiej i przestawienie usprawnień na przykładzie miast X”

Rozdział 1. Pojęcie i istota transportu

1.1. Definicje transportu w literaturze przedmiotu

1.2. Gospodarcze oraz społeczne funkcje transportu

1.3 Opis infrastruktury transportu

1.4. Charakterystyka transportu z podziałem na jego gałęzie

Rozdział 2. Specyfika Komunikacji miejskiej

2.1. Organizacja oraz zarządzanie transportem miejskim

2.2. Struktura organizacyjna odpowiadająca za funkcjonowanie komunikacji miejskiej

2.3. Czynniki wpływające na atrakcyjność komunikacji miejskiej

Rozdział 3. Funkcjonowanie i usprawnienia j komunikacji miejskiej w mieście X

3.1. Geneza funkcjonowania komunikacji miejskiej w mieście X

3.2. Podmioty świadczące usługi na rynku komunikacji miejskiej w mieście X

3.3. Trudności w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w mieście X

3.4. Propozycje usprawnień komunikacji miejskiej w mieście X

3.5. Przyszłość komunikacji miejskiej w mieście X

Sprawdź powiązania pomiędzy rozdziałami

Logiczne powiązanie pomiędzy rozdziałami to niezwykle ważna rzecz. Ramowy plan pracy powinien to zapewniać, i należy mieć to na uwadze przy pisaniu planu pracy. Bez logicznego powiązania rozdziałów praca nie będzie miała sensu, będzie o wszystkim i o niczym. Aby uniknąć takiej sytuacji najlepiej jest zastosować zasadę lejka, czyli od ogółu do szczegółu, to zasada, którą można zobaczyć niemal w każdej pracy naukowej. W praktyce wygląda to tak, że rozdział pierwszy pracy licencjackiej jest bardzo ogólny. Rozdział drugi to już więcej konkretów, związanych z tematem pracy. Ostanie rozdział natomiast to bardzo szczegółowy opis zagadnienia. Pamiętaj również żeby, w trakcie pisania pracy nie odbiegać od tematu pracy.

Podsumowanie

Pamiętaj, że plan pracy musi być estetyczny. Nie pisz go na szybki na chwilę przed zajęciami. Zadbaj o formatowanie tekstu i czytelność twojego planu pracy. Dobra praktyka jest, aby plan pracy zmieścił się na jednej stronie A4. Gdy już wszystko masz gotowe, przygotuj się na spotkanie z promotorem, aby mu przedstawić swój plan pracy. Promotor na pewno sprawdzi Twój plan pracy, ale to nie wszystko. Na pewno będzie chciał poznać Twój tok myślenia oraz pogląd na zagadnienia zawarte w przedstawionym planie pracy. Na spotkanie z promotorem przygotuj sobie w głowie lub na kartce co będzie znajdowało się w każdym punkcie, przyda się także bibliografia. jeżeli wykonasz plan pracy zgodnie z powyższymi wskazówkami to możesz być pewien, że pisanie pracy licencjackiej pójdzie szybko i sprawnie.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny