Dlaczego nie warto używać czat GPT do pisania pracy magisterskiej

Czat GPT, czyli generujący język sztucznej inteligencji (ang. Generative Pre-trained Transformer) to narzędzie, które w ostatnich latach zyskało ogromną popularność. Dzięki niemu można stworzyć teksty o dużym stopniu złożoności i długości. Stało się to powodem, dla którego coraz więcej studentów myśli o wykorzystaniu tego narzędzia do pisania pracy magisterskiej. Jednakże, pomimo zalet, jakie oferuje czat GPT, istnieje kilka powodów, dla których nie warto korzystać z niego do pisania pracy magisterskiej. Jednym z głównych powodów są ograniczenia technologiczne, które wpływają na jakość tekstu wygenerowanego przez czat GPT. Choć aplikacja może wydawać się idealnym narzędziem do generowania tekstu, to jednak istnieją pewne ograniczenia technologiczne. Powodują one, że nie jest ono odpowiednie do pisania pracy magisterskiej.

Błędy gramatyczne i stylistyczne


Oprogramowanie firmy Open AI bazuje na uczeniu maszynowym. Polega ono na analizowaniu ogromnej ilości tekstu i wykorzystaniu tych informacji do generowania nowych. Niestety, w procesie uczenia maszynowego, czat GPT nie jest w stanie wyłapać wszystkich niuansów języka. W efekcie, teksty wygenerowane przez czat GPT często zawierają błędy gramatyczne i stylistyczne. Mogą one wpłynąć negatywnie na jakość pracy magisterskiej. Praca magisterska powinna być napisana w sposób profesjonalny i precyzyjny. Błędy językowe mogą zniechęcić czytelnika i wpłynąć negatywnie na ocenę pracy.

Brak kontekstu


Czat GPT generuje teksty na podstawie analizy wcześniej napisanych tekstów. Jednak nie jest w stanie w pełni zrozumieć kontekstu, w jakim te teksty zostały napisane. W efekcie, teksty wygenerowane za pomocą tego narzędzia, mogą zawierać informacje, które są nieadekwatne lub niepasujące do tematu pracy magisterskiej. Może to prowadzić do powstania pracy, która zawiera niewłaściwe informacje, co wpłynie negatywnie na jej ostateczną ocenę.

Czat GPT ma Ograniczenia językowe


Program został zaprojektowany głównie z myślą o języku angielskim. Oznacza to, że nie jest w stanie generować tekstu w innych językach w sposób tak dokładny i precyzyjny, jak w przypadku angielskiego. Powoduje to. że czat GPT może nie być odpowiedni do pisania pracy magisterskiej w innych językach.

Brak logicznej spójności

Czat GPT jest w stanie generować teksty o dużym stopniu złożoności i długości, jednak nie jest w stanie w pełni zrozumieć logicznej struktury tekstu. W efekcie, teksty wygenerowane przez czat GPT mogą zawierać informacje, które są niespójne lub niepasujące do całości pracy magisterskiej. Może to prowadzić do powstania pracy, która jest trudna do zrozumienia lub która zawiera sprzeczne informacje, co wpłynie negatywnie na jej ostateczną ocenę.

Problemy z autentycznością

Czat GPT generuje teksty na podstawie wcześniej napisanych tekstów, co oznacza, że istnieje ryzyko, że praca magisterska napisana za pomocą czatu GPT będzie zawierała fragmenty innych tekstów, co może prowadzić do zarzutów o plagiat. Z powodu ograniczeń technologicznych, nie jest on w stanie generować całkowicie oryginalnych tekstów. Jest istotne w przypadku pracy magisterskiej, która powinna być oryginalna i unikalna.

Podsumowanie

Mimo, że czat GPT oferuje wiele zalet, takich jak możliwość generowania tekstu o dużym stopniu złożoności. Jednak jego ograniczenia uniemożliwiają wykorzystanie go do pisania pracy magisterskiej. Ograniczenia te wpływają negatywnie na jakość tekstu , co prowadzi do powstania pracy magisterskiej, która nie spełnia wymogów formalnych i merytorycznych. Z tego powodu, zaleca się, aby studenci nadal korzystali z tradycyjnych metod pisania pracy magisterskiej. Takich które pozwalają na uzyskanie odpowiedniej jakości tekstu, a jednocześnie pozwala na rozwój umiejętności pisarskich i samodzielnego myślenia.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny