Jak napisać pracę magisterską ?

Jak napisać pracę magisterską? Oto jest pytanie…Pisanie pracy magisterskiej to ostatni etap na drodze do ukończenia studiów II stopnia lub studiów jednolitych. Zacznijmy od tego czym jest praca magisterska. Wydawać by się mogło, że to taka sama praca jak praca licencjacka. Nic bardziej mylnego. Praca magisterska musi reprezentować znacznie wyższy poziom niż praca licencjacka. W końcu są to studia II stopnia, jak sama nazwa wskazuje. W pracy magisterskiej tematyka powinna być opracowana bardziej dogłębnie. Dodatkowo przegląd literatury powinien być pełniejszy i o wiele bardziej krytyczny. O ile w pracy licencjackiej literatura zagraniczna nie zawsze jest wymagana, to w pracy magisterskiej, źródła zagraniczne są niemal obowiązkowe.  Możesz mieć pewność, że promotor będzie o wiele mniej wyrozumiały niż przy pracy licencjackiej.

Temat i materiały do pracy magisterskiej

Jeżeli pisałeś wcześniej pracę licencjacką na temat, który Cię fascynuje i masz kontakt z jej promotorem warto spróbować kontynuować współpracę i pogłębić temat. Współpraca przy pracy licencjackiej i magisterskiej z tym samym promotorem to sytuacja niemal idealna i praktycznie gwarantowany sukces.

Poszukiwanie materiałów do pracy magisterskiej, gdy masz zachowane materiały zebrane do pracy licencjackiej to połowa roboty za Tobą. Wystarczy poszerzyć i uaktualnić swoją bibliografię. Jeżeli jednak piszesz na zupełnie inny temat, to polecamy najpierw zebrać i uporządkować materiały. Porządek w materiałach źródłowych pozwala na sprawne poruszanie się w nich oraz usprawnia proces pisania pracy magisterskiej.

Rozplanuj zadania

Jeżeli chodzi o poszukiwanie materiałów do pracy magisterskiej, jeżeli masz zachowane materiały zebrane do pracy licencjackiej to połowa roboty za Tobą. Wystarczy poszerzyć i uaktualnić swoją bibliografię. Jeżeli jednak piszesz na zupełnie inny temat, to polecamy najpierw zebrać i uporządkować materiały. Porządek w materiałach źródłowych pozwala na sprawne poruszanie się w nich oraz usprawnia proces pisania pracy magisterskiej.

Plan pracy to podstawa. Stwórz konspekt pracy, który będzie zawierał opis tego co, w którym rozdziale i podrozdziale będzie się znajdowało i dlaczego. Przed przystąpieniem do pisania pracy omów to z promotorem, aby uniknąć jakichkolwiek nieporozumień. Unikniesz w ten sposób miliona poprawek.

Jak napisać prace magisterską ? – podsumowanie

Pisanie pracy magisterskiej nie różni się wiele od pisania pracy licencjackiej. Różnica tkwi w tym, że praca magisterska powinna być o wiele bardziej wnikliwa. Uwidacznia to różnice w objętości. Zwyczajowo praca licencjacka powinna mieścić się w 30-40 stronach tekstu. Praca magisterska natomiast zazwyczaj liczy nie mniej niż 50 stron i nie ma zazwyczaj więcej niż 80.

Nie odkładaj wszystkiego na ostatnią chwilę. Pisz regularnie np. 2 dni w tygodniu albo co drugi weekend. W ten sposób pracę zakończysz szybciej i będziesz mieć więcej czasu na przygotowania do obrony.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny