Pisanie prac magisterskich i licencjackich z historii

Historia to kierunek studiów, którego atrakcyjność zmalała w ostatnich latach. Ma on opinię kierunku, po którym trudno znaleźć dobrą pracę. Dodatkowo studiowanie historii nie należy do najłatwiejszych. Trudność sprawia zwłaszcza nauka języków takich jak łacina lub greka. Nie mniej jest historia jednym z najciekawszych, a pisanie prac magisterskich z historii to wspaniała przygoda.

Specjalizacje na studiach historycznych

Osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów historycznych, ma szansę na wybór jednej z wielu ciekawych specjalności:

 • nauczycielska
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • historia wojskowości
 • mediewistyka
 • polityka i media w dziejach
 • historia sztuki
 • kultura klasyczna
 • popularyzacja historii
 • antropologia historyczna
 • archiwistyka
 • mikrohistoria
 • makrohistoria
 • geografia historyczna
 • historia administracji
 • historia polityczna
 • historia gospodarcza
 • historia sztuki
 • historia religii
 • historia Kościoła
 • historia nauki
 • historia państwa i prawa
 • historia prawa
 • historia państwowości
 • historia idei
 • historia wojskowości
 • historia dyplomacji
 • historia społeczna
 • historia ludowa
 • historia książki
 • historia kultury materialnej
 • historia medycyny
 • historia doktryn politycznych i prawnych
 • metodologia historii
 • polityka historyczna
 • psychohistoria

Pisanie prac z historii, jaki temat wybrać? Przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich z historii

Historia jako kierunek studiów obfituje w fascynujące tematy, warte by wykorzystać je jako temat własnej pracy licencjackiej lub magisterskiej. Czasami jednak po prostu bark pomysłu, dlatego poniżej przedstawiamy kilka przykładowych  tematów prac magisterskich z historii:

Działalność oświatowa, społeczna i ekonomiczna Zjednoczonego Koła Ziemianek w latach 1906-1914 na terenie zaboru rosyjskiego

 • Życie i twórczość Leona Sapiehy
 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny w PRL
 • Działalność generała W. T. Shermana w okresie wojny secesyjnej
 • Budowa i rozwój francuskiego imperium kolonialnego w Afryce
 • Administracja lokalna i samorząd w Galicji w dobie konstytucyjnej.

Prace magisterskie z historii są jednymi z najbardziej specyficznych. Charakteryzują się tym, że wymagają dużo pracy i czasu, aby nabrać odpowiedniej formy. Dlatego też warto za ich pisanie zabrać się jak najwcześniej. 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Studia historycznie niesprawiedliwie są postrzegane jako te, po których ciężko jest znaleźć intratne zajęcie. Absolwenci historii mogą liczyć na zatrudnienie wielu miejscach, w zależności od ukończonej specjalizacji. Ważna jest również wysoka ocena za obronę pracy magisterskiej z historii. Najbardziej oczywistymi miejscami zatrudnienia absolwentów historii jest:

 • szkoła jako nauczyciel 
 • administracja państwowa
 • administracja samorządu lokalnego
 • jako archiwista
 • muzea i instytucje kultury.

Studia historyczne pomagają w rozwinięciu dużej gamy umiejętności humanistycznych oraz analitycznego i krytycznego myślenia. To cechy poszukiwane przez wiele firm. Oczywiście każdy student i absolwent historii może spróbować swoich sił karierze naukowej.

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny