PISANIE PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH – KULTUROZNAWSTWO

Kulturoznawstwo to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów. Nie ma się czemu dziwić. Wszyscy jesteśmy, czy tego chcemy, czy nie, zatopieni w świecie kultury. Kształtuje nas od początków istnienia. Zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Dlatego też tak ważne są dyscypliny humanistyczne zajmujące się badaniem kultury. Szeroka wiedza, jaką zdobędzie student, pozwala nie tylko na napisanie pracy licencjackiej i magisterskiej, ale także na twórcze, swobodne działanie i znalezienie atrakcyjnej pracy. Oczywiście, o ile same studia dają duże możliwości, o tyle sam adept kulturoznawstwa musi zadbać o to, żeby je dostrzec, a następnie napisać pracę licencjacką i magisterską, odpowiednio nakierowaną na przyszłą karierę zawodową.

Pisanie prac z kulturoznastwa - specjalizacje

Atutem kulturoznawstwa jest to, że nie zamyka się ono w jednej specjalizacji. Można wybrać, wybrać jeden z wielu kierunków kariery: 

 • filmoznawstwo, 
 • antropologia w kulturze, 
 • teatr w kulturze, 
 • estetyka wobec sztuki i kształtowania przestrzeni publicznej
 • animacja kultury
 • zarządzanie i promocja kultury. 

Pisanie prac licencjackich i magisterskich w tych dziedzinach to istna przyjemność, jednak wymaga sporego nakładu czasu. Często się zdarza, że z braku czasu na pisanie prac magisterskich czy licencjackich, pomocy poszukują nawet najzdolniejsi studenci. O czym pisaliśmy tutaj.

Praca licencjacka i magisterska z kulturoznawstwa

Jako że kulturoznawstwo obejmuje bardzo szeroki wybór dyscyplin, student może mieć problem ze zdecydowaniem się, który temat wybrać. Każdy z nich jest fascynujący i wiele wnosi. Żeby napisać pracę licencjacką i magisterską z kulturoznawstwa, trzeba się otworzyć na różnorodność, mieć oczy dookoła głowy, słuchać innych, uczyć się zupełnie innego spojrzenia na świat, niż własne, przełamać swoje wzorce kulturowe. Chociaż czasami wystarczy mieć bzika na jakimś punkcie, by temat sam się nasunął 🙂 .

Kariera zawodowa

Każda z proponowanych specjalizacji stanowi rozbudowanie zainteresowań studenta. i co najważniejsze, pozwala na wykorzystanie ich w praktyce. Po zakończeniu i napisaniu i obronie pracy licencjackiej i magisterskiej z kulturoznawstwa można zostać na przykład:

 • krytykiem filmowym
 • zajmować się organizacją wydarzeń kulturalnych
 • być krytykiem sztuki
 • instruktorem w placówce kulturalno-oświatowej
 • merytorycznym pracownikiem muzeum i ruchu regionalnego
 • badaczem współczesnych i tradycyjnych zjawisk kultury
 • krytykiem, managerem oraz animatorem działań artystycznych;
 • animatorem działań kulturalno-społecznych w samorządach lokalnych, stowarzyszeniach, czy też fundacjach.

Jedne studia a tyle możliwości. Nie pozostaje nic innego, jak tylko złożyć papiery i się rozwijać, a po latach zbierać owoce nauki i cieszyć się kolejnymi zajęciami, do których drzwi otwierają właśnie te studia. Kulturoznawstwo jako humanistyczna nauka interdyscyplinarna ściąga do siebie ludzi o otwartych umysłach, chętnych do poznawania innych kultur, nie tylko polskiej. Pozwala to na szersze spojrzenie na kulturę pod każdym możliwym kątem, a także zwiększa wrażliwość i empatię. Oczywiście istnieje o wiele więcej korzyści płynących z tych studiów, które tylko czekają, aż się je odkryje. 

Potrzebujesz pomocy przy pisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej
Wypełnij Formularz darmowej wyceny